VRoad Traffic

Spill som en av to trafikkdirigenter mens du utfører manuell trafikkdirigering i praksis. Ved å bli utsatt for ulike faremomenter som du på best mulig måte må håndtere for å ivareta din egen og andres sikkerhet.

  • Facebook