VRoad Fire

Ta del i utfordrende situasjon i ulike miljø samtidig som du skal sikre riktig valg av teknikk ved slokking. Riktig valg etablert på en forståelse og kunnskap om statikk, mekanikk og konstruksjoner- og materialers egenskaper. En situasjons bedømmelse basert på god kunnskap om hvilke praktiske og taktiske tiltak som må gjennomføres før en røyk-/ kjemikalie dykkerinnsats iverksettes.

  • Facebook