VRoad Drive

Sett deg inn i vogntoget og opplev Romsdalen, trang og bratt med høye fjell samtidig som du skal ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar. En kjøreatferd som viser de kunnskaper og ferdigheter som er trafikksikker og samhandlende. En selvinnsikt og risikoforståelse nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker, mest mulig økonomisk og ressursvennlig og gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje. Du tar hensyn til helse, miljø og andres behov  i samsvar med gjeldende regelverk.

  • Facebook