Samarbeid

Vi samarbeider tett med ulike aktuelle aktører inne sikkerhet, teknologi og samferdsel. 

Våre forsknings og utviklingspartnere er SINTEF og Nord Universitet. Hvor vi bla. har forskningsprosjekter knyttet til menneskelig atferd m.m.

Wise Production as samarbeider vi med for å gi våre kunder kvalitetsprodukter innen VR teknologi. 

Oxygen Design AS er vår partner innen grafisk design og utvikling fantastisk illustrasjoner til våre produkter m.m.

Advokat Drivstuen AS er vi tilknyttet for å sikre våre juridiske plikter og rettigheter m.m. blant annet innen innovasjonsprosjekter.

Bithero AS er vår IT ansvarlig og partner innen web og webløsninger m.m.

Norwegian Tunnel Safety Cluster er vi medlem av, sammen med over 100 andre bedrifter/virksomheter for å bidra til bedre sikkerhet i våre tunneler. 

Statens Vegvesen, og Runehamertunnelen som ligger i Åndalsnes, samarbeider vi om; for å både øke og sikre aktivitet for å gi deg en bedre tunnelsikkerhet. 

Hovedeier Arvid Gjerde AS har drevet med trafikksikring i over 40 år, og har spesialisert seg innen montering av veg- og brurekkverk.

Andre

VR teknologi

Brann og redning

Politi

Skoler

Forskning

Helse

Begravelse

Forbund

Opplæringskontor

Trafikkskoler

Bilforhandlere

Film/Foto