Om oss

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid AS – Et ressurs- og kompetansesenter for vegsikkerhet.

Hovedeier Arvid Gjerde AS har drevet med trafikksikring i over 40 år, og har spesialisert seg innen montering av veg- og brurekkverk.

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid (Trygt Vegarbeid) skal bidra til å skape et sikkert arbeidsmiljø for de som arbeider på og ved veg. Dette gjøres ved å redusere den potensielle ulykkesrisikoen, samt bidra til å redusere skadeomfang ved uønskede hendelser.

Arvid Gjerde AS har ansvaret for de fysiske rekkverkene, Norsk Senter for Trygt Vegarbeid AS har ansvaret for de mentale rekkverkene. En fordeling som både ivaretar din og andres sikkerhet på best muligmåte. 

Våre kurs og opplæringskonsepter kombinere den virtuell virkelighet (VR) og Real Life (RL) på en god måte som bedre læringseffekten. 

  • Studier viser til en økt læringseffekt på 30% ved bruk av VR. 
  • VR er et godt virkemiddel til å trene og øve uten risiko for live og helse. 
  • Det gir en kostnadsbesparelse i både tid og penger. 

Det gir deg resultater i form av sikre arbeider og reduserte kostander. 

Du finner oss i Åndalsnes