Kurs

XR.TECH.CONF

Denne konferansen gir deg muligheten til å oppleve og erfare ulik teknologi som verktøy for læring. Konferansen er organisert i arena med ulikt teknologisk utstyr og Speakers’ Corner. De ulike arena gir deg muligheten til å teste teknologien. I Speakers’ Corner vil korte foredrag innen samspillet teknologi og læring bli presenter.

Arbeidsvarsling

Kursene er iht håndbok N301 (051) og har 5 års gyldighet.

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer som skal gi deg et godt grunnlag før du starter med øvingskjøringen.